KaasPandrupEl It og Netværksstyring

IT og netværksstyring

Kaas Pan­d­rup El står klar, hvis du skal have hjælp til montering/installation af it og net­værks­sty­ring, dit inter­net, Wi-fi, hots­pot, alar­mer, tele­fon­sy­ste­mer, anten­ner med mere.

Kaas Pan­d­rup El har fle­re års erfa­ring og ved der­for, hvil­ken løs­ning der pas­ser bedst til dine behov. Igen­nem åre­ne har Kaas Pan­d­rup Els med­ar­bej­de­re lavet drift­sik­re og effek­ti­ve løs­nin­ger for både pri­va­te og erhverv.

EDB- og data instal­la­tio­ner er i dag uund­vær­li­ge i nuti­dens hus­hold­ning. Kaas Pan­d­rup El står for høj hastig­hed og trå­d­lø­se for­bin­del­ser til smartp­ho­nes, tab­lets og computer. 

Der udfø­res en bred vif­te af arbej­de, såsom at træk­ke kab­ler, læg­ge rør, til­slut­te stik, instal­la­tion og ved­li­ge­hol­del­se af syste­mer m.m. Når arbej­det er udført, ryd­der vi op efter os selv.

Eller skal din virk­som­hed eller bolig­for­e­ning have en hur­tig inter­net­for­bin­del­se eller dør­te­le­fon-anlæg til intern kom­mu­ni­ka­tion? Hos Kaas Pan­d­rup El til­by­des råd­giv­ning og hjælp til dig, som sid­der til­ba­ge med en mas­se spørgs­mål. Stol trygt på os og over­lad alt fra mon­te­ring og instal­le­ring til Kaas Pan­d­rup El. Ring ind i dag 98 21 36 99 og få et ufor­plig­ten­de tilbud.

Ring mig op

    Få et tilbud