Elektriker priser Kaas Pandrup El

Priser på elektriker

Hos Kaas Pan­d­rup EL har vi gjort det let for dig, at væl­ge Kaas Pan­d­rup EL som din fore­truk­ken elin­stal­la­tør og elek­tri­ker. Pri­ser­ne er gen­nem­sig­ti­ge, det bety­der, at du ken­der din pris. Som Elek­tri­ker og Elin­stal­la­tør i Aal­borg, Aaby­bro, Pan­d­rup, Blok­hus, Sal­tum og Løk­ken, ja Kaas Pan­d­rup El kom­mer fak­tisk i hele Nord­jyl­land.

Kaas Pan­d­rup EL giver dig mulig­he­den for at bestil­le elek­tri­ke­re og elin­stal­la­tø­rer til nord­jy­ske pri­ser – som løser dine opga­ver uden at gå på kom­pro­mis med kva­li­tet og ser­vi­ce.
Kaas Pan­d­rup El arbej­der også, når du har fri. Vi har døgn­vagt, så vi står til din rådig­hed, når du har brug for en elek­tri­ker – både i og uden­for vores nor­ma­le åbning­sti­der.

Priser på en elektriker time:

Fast lav time­pris kun 450,- kr. + moms
Alle pri­ser er eks­klu­siv moms.
Mind­ste fak­tu­re­ring er 1 time.

Normal åbningstid:

Man­dag – tors­dag 07.00–16.00
Fre­dag 07.00–13.00

Udenfor normal åbningstid:

Montør­ti­me over­tid før­ste 2 timer kr. 555,-
Montør udkald S/H dage, lør­dag og søn­dag kr. 251,-
Montør­ti­me S/H dage, lør­dag og søn­dag kr. 616,-

Ring mig op

Få et tilbud