Kontakt Kaas Pandrup El på tlf.: 98213699

Kontakt Kaas Pandrup El

Kon­takt:

KAAS PANDRUP EL

BREDGADE 61,
9490 PANDRUP
TLF. 40454699
EMAIL: kontakt@kpel.dk

Skal du have gode råd med hen­syn til LED pærer og ener­gi­rig­tig belys­ning, både til den pri­va­te for­bru­ger og til erhverv? Kon­takt os i dag og få råd og vej­led­ning. Vi laver des­u­den ener­gibe­reg­nin­ger på dit ener­gi­for­brug i hjem­met eller i jeres virk­som­hed, hvis beho­vet opstår.

Ring mig op

Få et tilbud